preskoči na sadržaj
 

JAVNI POZIV ZA ORGANIZACIJU VIŠEDNEVNE IZVANUČIONIČKE NASTAVE

Ponuda 2./23.

Javni poziv za organizaciju višednevne izvanučioničke nastave (studijsko putovanje) u Italiju za učenike  2.d, 2.e, 2.f, 3.a, 3.e razreda.

Ponuda 1./23.

Na Roditeljskom sastanku održanom 7.03.2023. god. u 19.00 sati roditelji su odabrali agenciju VUČKOVIĆ travel za organizaciju višednevne izvanučioničke nastave u Zagreb za učenike  2.a, 2.b, 2.c i 2.f razreda.

Na sastanku održanom 3.03.2023.g. u 16:25 sati Povjerenstvo za provedbu javnog poziva za organizaciju višednevne izvanučioničke nastave u Zagreb za učenike  2.a, 2.b, 2.c i 2.f razreda izabralo je agencije:

F-TOURS

ERIDAN

PERLA

VUČKOVIĆ travel

Roditeljski sastanak održat će se u utorak, 7.03. 2023.g. u 19:00 sati u velikoj dvorani. Ova obavijest ujedno je i poziv odabranoj agenciji da predstavi ponudu u trajanju od 10 minuta.

Javni poziv za organizaciju višednevne izvanučioničke nastave u Zagreb za učenike  2.a, 2.b, 2.c i 2.f razreda.

Ponuda 8./22.

Na Roditeljskom sastanku održanom 14.12.2022. god. u 19.15 sati roditelji su odabrali agenciju F-TOURS za organizaciju višednevne izvanučioničke nastave u Češku i Austriju za 3.C razred. 

Na sastanku održanom 30.11.2022.g. u 10:30 sati Povjerenstvo za provedbu javnog poziva za organizaciju višednevne izvanučioničke nastave u Češku i Austriju za 3.C razred izabralo je agenciju:

 F-TOURS

Roditeljski sastanak  održat će se u srijedu, 14.12.2022.g. u 19:15 sati u učionici br. 11. Ova obavijest ujedno je i poziv odabranoj agenciji da predstavi ponudu u trajanju od 15 minuta.

Javni poziv za organizaciju višednevne izvanučioničke nastave u Češku i Austriju za 3.C razred.

Ponuda 7./2022.

Na Roditeljskom sastanku održanom 11.11. 2022. god.  u 17.00 sati roditelji su odabrali agenciju VUCKOVIC TRAVEL COLLECTION za organizaciju višednevne izvanučioničke nastave (studijsko putovanje) u Francusku (Pariz).

Na sastanku održanom 04.11.2022.g. u 10:00 sati Povjerenstvo za provedbu javnog poziva za organizaciju višednevne izvanučioničke nastave (studijsko putovanje) u Francuskui (Pariz) izabralo je  agencije:

F-TOURS

VUCKOVIC TRAVEL COLLECTION

Roditeljski sastanak održat će se u petak, 11. 11. 2022. god. s početkom u  17.00 sati u velikoj dvorani na međukatu škole.  Ova objava je i poziv odabranim agencijama za predstavljane ponuda u trajanju od 10 minuta.

Javni poziv za organizaciju višednevne izvanučioničke nastave (studijsko putovanje) u Francusku (Pariz).

 

Ponuda 6./2022.

Ponuda 6./22. u ovoj šk. g. 2022./2023. se neće realizirati  iz organizacijskih razloga.

Na sastanku održanom 03.11.2022.g. u 09:15 sati Povjerenstvo za provedbu javnog poziva za organizaciju višednevne izvanučioničke nastave u Francusku (Provansa) izabralo je  agencije:

 F-TOURS

VUCKOVIC TRAVEL COLLECTION

Roditeljski sastanak održat će se u petak, 11. 11. 2022. god. s početkom u  17.00 sati u velikoj dvorani na međukatu škole.  Ova objava je i poziv odabranim agencijama za predstavljane ponuda u trajanju od 10 minuta.

Javni poziv za organizaciju višednevne izvanučioničke nastave (studijsko putovanje) u Francusku (Provansa).

Ponuda 5./2022.

Na Roditeljskom sastanku održanom 07.10. 2022. god.  u 19.00 sati roditelji su odabrali agenciju F-TOURS za organizaciju višednevne izvanučioničke nastave u Češku i Austriju za 3.A, 3.B, 3.D, 3.E i 3.F razred. 

Na sastanku održanom 02.11.2022.g. u 10:25 sati Povjerenstvo za provedbu javnog poziva za organizaciju višednevne izvanučioničke nastave u Češku i Austriju za 3.A, 3.B, 3.D, 3.E i 3.F razre izabralo je  agencije:

ERIDAN

VUCKOVIC TRAVEL COLLECTION

 F-TOURS

Roditeljski sastanak održat će se u ponedjeljak, 07. 11. 2022. god. s početkom u  19.00 sati u velikoj dvorani na međukatu škole.  Ova objava je i poziv odabranim agencijama za predstavljane ponuda u trajanju od 15 minuta.

Javni poziv za organizaciju višednevne izvanučioničke nastave u Češku i Austriju za 3.A, 3.B, 3.D, 3.E i 3.F razred.

 

Ponuda 4./2022.

Na Roditeljskom sastanku održanom 17.10. 2022. god. roditelji su odabrali agenciju F-TOURS za organizaciju višednevne izvanučioničke nastave u Italiju.

Na sastanku održanom 10. 10. 2022. god. Povjerenstvo za provedbu javnog poziva za organizaciju višednevne izvanučioničke nastave (studijsko putovanje) u Italiju izabralo je agencije:

F-TOURS

VUCKOVIC TRAVEL COLLECTION

Roditeljski sastanak održat će se u ponedjeljak, 17. 10. 2022. god. s početkom u  18.00 sati.  Ova objava je i poziv odabranim agencijama za predstavljane ponuda u trajanju od 10 minuta.

Javni poziv za organizaciju višednevne izvanučioničke nastave (studijsko putovanje) u Italiju.

Ponuda 3./2022.

Na Roditeljskom sastanku  održanom 10. 10. 2022. god. roditelji su odabrali agenciju  F-TOURS za organizaciju studijskog putovanja u Austriju.

Na sastanku održanom 5. 10. 2022. god. Povjerenstvo za provedbu javnog poziva za organizaciju višednevne izvanučioničke nastave (studijsko putovanje) u Austriju izabralo je agencije:

F-TOURS

VUCKOVIC TRAVEL COLLECTION

Roditeljski sastanak održat će se u ponedjeljak, 10. 10. 2022. god. s početkom u  19.00 sati.  Ova objava je i poziv odabranim agencijama za predstavljane ponuda u trajanju od 10 minuta.

Javni poziv za organizaciju višednevne izvanučioničke nastave (studijsko putovanje) u Austriju.

Ponuda: 2./2022.

Na Roditeljskom sastanku održanom 30. 06. 2022. god. u 18:00 sati roditelji su odabrali agenciju F-TOURS za organizaciju višednevne izvanučioničke nastave  u Grčku za 3.F razred.

Na sastanku održanom 27.06.2022.g. u 19:00 sati Povjerenstvo za provedbu javnog poziva za organizaciju višednevne izvanučioničke nastave  u  Grčku za 3f razred (broj poziva 2/2022 ) izabralo je  agenciju:

 F-TOURS

 Roditeljski sastanak  održat će se u četvrtak, 30.06.2022.g. u 18:00  sati u velikoj dvorani  na međukatu škole, Teslina 10, Split.

Ova obavijest ujedno je i POZIV odabranoj  agenciji da predstavi ponudu u trajanju od 20 minuta.

Javni poziv za organizaciju višednevne izvanučioničke nastave u  Grčku za 3.F razred.

Ponuda: 1./2022.

Na Roditeljskom sastanku održanom 30. 06. 2022. god. u 19:00 sati roditelji su odabrali agenciju F-TOURS za organizaciju višednevne izvanučioničke nastave  u Češku i Austriju za 3.A, 3.B, 3.C, 3.D i 3.E razred.

Na sastanku održanom 27.06.2022.g. u 19:00 sati Povjerenstvo za provedbu javnog poziva za organizaciju višednevne izvanučioničke nastave  u  Austriju i Češku za 3a,3b,3c,3d i 3e  razred  (broj poziva 1/2022 ) izabralo je  agencije:

F-TOURS

ERIDAN

Roditeljski sastanak  održat će se u četvrtak, 30.06.2022.g. u 19:00  sati u velikoj dvorani  na međukatu škole, Teslina 10, Split.

Ova obavijest ujedno je i POZIV odabranim  agencijama  da predstave ponude u trajanju od 20 minuta /F-TOURS od 19.00 – 19.20 sati/ERIDAN od 19.30 do 20.00 sati/.


Javni poziv za organizaciju višednevne izvanučioničke nastave u Austriju i Češku za 3.A, 3.B, 3.C, 3.D i 3.E razred.

 

OBAVIJEST

Zbog štrajka odgađa se otvaranje Ponuda 5/19. za organizaciju višednevne izvanučioničke nastave u Francusku i 7/19. za organizaciju višednevne izvanučioničke nastave u Češku i Austriju za 3.A i 3.F razred do daljnjeg.

Ponuda: 10/19.

Na Roditeljskom sastanku održanom 19. 12. 2019. god. roditelji su odabrali agenciju F-TOURS za organizaciju višednevne izvanučioničke nastave  u Češku i Austriju za 3.B i 3.E razred.

Na sastanku održanom 12. 12. 2019. god. Povjerenstvo za provedbu javnog poziva za organizaciju višednevne izvanučioničke nastave u Češku i Austriju za 3.B i 3.E razred izabralo je agencije:

F-TOURS

MAGELLAN

Roditeljski sastanak održat će se u četvrtak, 19. 12. 2019. god. s početkom u  19.15 sati.  Ova objava je i poziv odabranim agencijama za predstavljane ponuda u trajanju od 10 minuta.

Javni poziv za organizaciju višednevne izvanučioničke nastave u Češku i Austriju za 3.B i 3.E razred.

Ponuda: 9/19.

Na Roditeljskom sastanku održanom 18. 12. 2019. god. roditelji su odabrali agenciju MAGELLAN za organizaciju višednevne izvanučioničke nastave  u Francusku i Španjolsku za 3.C i 3.D razred.

Na sastanku održanom 12. 12. 2019. god. Povjerenstvo za provedbu javnog poziva za organizaciju višednevne izvanučioničke nastave u Francusku i Španjolsku za 3.C i 3.D razred izabralo je agencije:

F-TOURS

MAGELLAN

ERIDAN

Roditeljski sastanak održat će se u srijedu, 18. 12. 2019. god. s početkom u  19.15 sati.  Ova objava je i poziv odabranim agencijama za predstavljane ponuda u trajanju od 10 minuta.

Javni poziv za organizaciju višednevne izvanučioničke nastave u Francusku i Španjolsku za 3.C i 3.D razred.

OBAVIJEST

Zbog proceduralne pogreške, poništava se javni poziv za organizaciju višednevne izvanučioničke nastave u Francusku i Španjolsku za 3.C i 3.D razred (Ponuda 6/19) kao i javni poziv za organizaciju višednevne izvanučioničke nastave u Češku i Austriju za 3.B i 3.E razred  (Ponuda 8/19).

Ponuda: 8/19.

Javni poziv za organizaciju višednevne izvanučioničke nastave u Češku i Austriju za 3.B i 3.E razred.

Ponuda: 7/19.

Na Roditeljskom sastanku održanom 9. 12. 2019. god. roditelji su odabrali agenciju MAGELLAN za organizaciju višednevne izvanučioničke nastave u Češku i Austriju za 3.A i 3.F razred.

Na sastanku održanom 4. 12. 2019. god. Povjerenstvo za provedbu javnog poziva za organizaciju višednevne izvanučioničke nastave u Češku i Austriju za 3.A i 3.F razred izabralo je agencije:

F-TOURS

MAGELLAN

VIP TRAVEL

Roditeljski sastanak održat će se u ponedjeljak, 9. 12. 2019. god. s početkom u  19.30 sati.  Ova objava je i poziv odabranim agencijama za predstavljane ponuda u trajanju od 10 minuta.

Javni poziv za organizaciju višednevne izvanučioničke nastave u Češku i Austriju za 3.A i 3.F razred.

 

Ponuda: 6/19.

 

Javni poziv za organizaciju višednevne izvanučioničke nastave u Francusku i Španjolsku za 3.C i 3.D razred.

Ponuda: 5/19.

Na Roditeljskom sastanku održanom 9. 12. 2019. god. roditelji su odabrali agenciju MAGELLAN za organizaciju višednevne izvanučioničke nastave u Francusku.

Roditeljski sastanak za organizaciju višednevne izvanučioničke nastave (studijsko putovanje) u Francusku održat će se u ponedjeljak, 9 12.  2019. god. s početkom u  18.30 sati (učionica br. 21, II. kat).  Ova objava je i poziv odabranim agencijama za predstavljane ponuda u trajanju od 10 minuta.

Na sastanku održanom 13. 11. 2019. god. Povjerenstvo za provedbu javnog poziva za organizaciju višednevne izvanučioničke nastave (studijsko putovanje) u Francusku izabralo je agencije:

F-TOURS

MAGELLAN

Roditeljski sastanak održat će se u ponedjeljak, 20. 11.  2019. god. s početkom u  17.30 sati.  Ova objava je i poziv odabranim agencijama za predstavljane ponuda u trajanju od 10 minuta.

 

Javni poziv za organizaciju višednevne izvanučioničke nastave (studijsko putovanje) u Francusku.

Ponuda: 4/19.

Na Roditeljskom sastanku održanom 24. 10.  2019. god. roditelji su odabrali agenciju VIP TRAVEL za organizaciju višednevne izvanučioničke nastave (studijsko putovanje) u Rim.

Na sastanku održanom 22. 10. 2019. god. Povjerenstvo za provedbu javnog poziva za organizaciju višednevne izvanučioničke nastave (studijsko putovanje) u Rim izabralo je agencije:

F-TOURS

ERIDAN

VIP TRAVEL

Roditeljski sastanak održat će se u četvrtak, 24. 10.  2019. god. s početkom u  17.00 sati.  Ova objava je i poziv odabranim agencijama za predstavljane ponuda u trajanju od 10 minuta.

Javni poziv za organizaciju višednevne izvanučioničke nastave (studijsko putovanje) u Rim.

Ponuda: 3/19.

Na Roditeljskom sastanku održanom 30. 09.  2019. god. roditelji su odabrali agenciju ERIDAN za organizaciju višednevne izvanučioničke nastave (studijsko putovanje) u Austriju, Njemačku, Švicarsku i Lihtenštajn.

Na sastanku održanom 24. 09. 2019. god. Povjerenstvo za provedbu javnog poziva za organizaciju višednevne izvanučioničke nastave (studijsko putovanje) u Austriju, Njemačku, Švicarsku i Lihtenštajn izabralo je agencije:

F-TOURS

ERIDAN

MAGELLAN

Roditeljski sastanak održat će se u ponedjeljak, 30. 09.  2019. god. s početkom u  19.00 sati.  Ova objava je i poziv odabranim agencijama za predstavljane ponuda u trajanju od 10 minuta.

Javni poziv za organizaciju višednevne izvanučioničke nastave (studijsko putovanje) u Austriju, Njemačku, Švicarsku i Lihterštajn

OBAVIJEST

Zbog proceduralne pogreške poništava se javni poziv za organizaciju višednevne izvanučioničke nastave (studijsko putovanje) u Austriju, Njemačku, Švicarsku i Lihterštajn (Ponuda: 2/19.).

Ponuda: 2/19.

Javni poziv za organizaciju višednevne izvanučioničke nastave (studijsko putovanje) u Austriju, Njemačku, Švicarsku i Lihterštajn.

Ponuda: 1/19.

Na sastanku održanom 2. 05. 2019. god. Povjerenstvo za organizaciju višednevne izvanučioničke nastave (studijsko putovanje) u Italiju predložilo je agenciju MAGELLAN.

Roditeljski sastanak održat će se u utorak, 14. 05. 2019.. god. s početkom u  19.00 u učionici broj 8 (prizemlje). Ova objava je i poziv odabranoj agenciji za predstavljane ponude u trajanju od 10 minuta.

Javni poziv za organizaciju višednevne izvanučioničke nastave (studijsko putovanje) u Italiju.

Ponuda: 13/18.

Na Roditeljskom sastanku održanom 29. 11. 2018. god. roditelji su odabrali agenciju MAGELLAN za organizaciju višednevne izvanučioničke nastave u Francusku i Španjolsku za 3.B razred.

Na sastanku održanom 29. 11. 2018. god. Povjerenstvo za organizaciju višednevne izvanučioničke nastave (studijsko putovanje) u Francusku i Španjolsku za 3.B razred izabralo je agencije:

MAGELLAN

F-TOURS

Roditeljski sastanak održat će se u petak, 30. 11. 2018. god. s početkom u  19.10 u učionici broj 8 (prizemlje). Ova objava je i poziv odabranim agencijama za predstavljane ponuda u trajanju od 10 minuta.

Javni poziv za organizaciju višednevne izvanučioničke nastave u Francusku i Španjolsku za 3.B razred.

 

Ponuda: 10/18.

 

Na Roditeljskom sastanku održanom 20. 11. 2018. god. roditelji su odabrali agenciju MAGELLAN za organizaciju višednevne izvanučioničke nastave u Mađarsku, Češku i Austriju za 3.C i 3.E razred.

Na sastanku održanom 15. 11. 2018. god. Povjerenstvo za organizaciju višednevne izvanučioničke nastave u Mađarsku, Češku i Austriju za 3.C i 3.E razred izabralo je agencije:

MAGELLAN

F-TOURS

PERLA SVJETSKA PUTOVANJA D.O.O.

Roditeljski sastanak održat će se u utorak, 20. 11.  2018. god. s početkom u  18.45 u zbornici  II. GIMNAZIJE. Ova objava je i poziv odabranim agencijama za predstavljane ponuda u trajanju od 10 minuta.

Javni poziv za organizaciju višednevne izvanučioničke nastave u Mađarsku, Češku i Austriju za 3.C i 3.E razred.

Aktualnosti

TražilicaKalendar
« Svibanj 2023 »
Po Ut Sr Če Pe Su Ne
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
Prikazani događaji

preskoči na navigaciju